HİBE PROJELERİ


Bakanlıkların, AB'nin, Dünya Bankası ve süreli olarak diğer bazı kuruluşların yatırımları teşvik amaçlı verdikleri hibelerin alınması için projeler hazırlamak firmamızın esas işlerinden birini teşkil etmektedir. Proje hazırladığımız hibe programlarından bir kısmı aşağıda anlatılmaktadır.