YATIRIM DANIŞMANLIĞI


Tarımın gerek tarla ziraatı gerekse hayvancılık alanında yapılacak yatırımlara planlama aşamasından, tesisin üretim aşamasına kadar süren danışmanlık hizmetimizdir.

Sektöre yeni giren, sektörde olup da modernizasyon ve kapasite artırımına gidecek olan işletme sahiplerine sahip olunan kapasite ve kaynakları optimum kullanarak en yüksek faydanın elde edilmesine yardımcı oluyoruz. Tüm yatırımlar gibi hayvancılık ve tarla-bahçe ziraatı yatırımları da birer ekonomik yatırımdır. Özellikle tesis aşaması önemli miktarda kaynağa ihtiyaç duyulan yatırımlardır. Kaynaklar ne kadar doğru kullanılırsa projenin kendini ödeme süresi o kadar kısalacaktır. Bu sebeple sektöre girerken bir danışman firma tecrübesi ile yatırım yapmak doğru olacaktır.

Yatırım danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler, öncelikle fizibilite çalışmalarıdır. Yatırımı düşünülen iş kolunda mevcut veya planlanan bölgede yapılacak yatırımın fizibilliği konusunda fikir elde ediyoruz.

Yatırım yeri konusunda olumlu tespitlerin yapılması sonucu, mevcut aktifler, bölge, personel ve daha başka kriterler yardımı ile başlangıç kapasitesi, kapasite artırım zamanı ve hatta işletme tipi hakkında da gerekli açıklamalarda bulunuyoruz.

Projenin gerçekleşmesi amacı ile tesis edilecek işletmeye ait projeleri tanzim ediyoruz. Projeler mutlaka yatırımcının sınır çizgileri dahilinde kalsa da, ekonomik sonuçların an kısa zamanda alınmasını sağlayacak olan yapıların inşaasına karar veriyoruz.

Tesis edilecek yapılarda kullanılacak olan makine ekipman konularında yatırımcıya alternatifli seçenekler sunuyoruz. Gereksiz makine alımları veya alınması gerekirken alınmayan makineler için yatırımcıyı uyarıyoruz.

    FİZİBİLİTE HİZMETİ

Sektöre yeni giren ve sektörde olup işletme kapasitesini artıracak yatırımcılara reel fizibilite çalışması yapmaktayız.

Fizibilite çalışmaları yatırımcılar için bir ışık görevi görmektedir. Yatırım yapılacak bölge şartları, yatırım yeri, kapasitesi, şekli, personel, pazar vd. birçok kriter gözetilerek yapılacak olan fizibilite çalışması yatırımın ileri yıllarda karşılaşacağı olumlu olumsu etkenlere varıncaya kadar bilgi verecektir.

Fizibilite çalışması yapılan yatırımlarda " harcamak " daha kolay olmaktadır. Çünkü harcanılan rakamın geri dönüşümü hakkında fikir edinilmiş ve çekinceler çoğunlukla yok olmuştur.

Fizibilite çalışmaları " param var harcarım " gibi felsefeye sahip yatırımcılara göre olmayıp " doğru karar, yatırım, maksimum kazanç " elde etmek isteyenler içindir.

    PROJE TANITIM DOSYALARI

Yatırım karar aşamasında hemen her yatırım için gerekli olan fizibilite – proje tanıtım dosyası hazırlama faaliyetimiz vardır. Hazırlanan fizibilite ve proje tanıtım dosyaları kesinlikle reel ve yatırım bölgesine has olarak hazırlanıp, gerçekten yatırımcıya ışık tutacak niteliktedirler.

Öncelikle tarımsal üretim ve tarımsal sanayi konularında olmaktadır. Diğer konularda da ortak çalışanlarımızla yatırımcılarımıza yardımcı olmaktayız.