TARIMSAL ENDÜSTRİ


   - Süt Mandırası Projeleri

   - Et Entegre ve Kesimhane Projeleri

   - Un Fabrikası Projeleri

   - Yem Fabrikası Projeleri

    Tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen ürünlerin işlenerek son kullanım haline getirildikleri tarımsal endüstri işletmeleri olarak genelleyeceğimiz süt mandırası, yağ mandırası, mezbaha ve et entegre tesisleri, un fabrikaları, yem fabrikaları vb endüstri yapıları ve eklenti yapılarının planlanıp projelenmesi işlerini optimum fayda gözetilerek yapılmaktadır.

İşlenecek hammadde, üretilecek olan ürünler, ambalaj, depolama ve sevkiyat yanında işletme başlangıç kapasitesi ve oluşması planlanan nihai kapasite ile bağlantılı olarak plan ve projeleme yapılır.