ÇED RAPORU


   7.2.1993 tarihinden sonra faaliyete geçen tüm işletmelerin ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Kapsam Dışı belgesi alması zorunludur. Bu işlem ÇED konusunda bakanlıktan lisans almış danışmanlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Yeni faaliyete geçecek bir kuruluş daha proje aşamasında bu belgelerden her hangi birini temin etmeden işletmeyi kuramaz. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin %2’si oranında idarî para cezası verilmektedir.

   İşletmeler faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıkları yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde bakanlık tarafından lisans verilmiş kuruluşlara vermekle, verdikleri atıklara ait doldurulan atık taşıma formlarını bulundukları ilin İl Çevre Müdürlüğü’ne bildirmekle ve her yılın sonunda firma şifreleri ile bu formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesine kaydetmekle yükümlüdürler.

   İşletmeler faaliyetleri sırasında havaya, suya veya toprağa saldıkları gaz, atık su, buhar ve yaydıkları gürültü için izin belgesi almak zorundadırlar. İzne tabi olduğu halde izin belgesi almayanlar ve bu izinler için gerekli olan analizleri Akredite Laboratuvarlarda yaptırmayan işletmelere idari para cezası verilmektedir.

   Yürürlüğe giren Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkındaki yönetmelik ile birlikte bu 3 temel konu ile ilgili değişiklikler aşağıdaki gibi olmuştur; 

 

1-      ÇED ile ilgili konularda herhangi bir değişiklik olmamıştır,

2-      Atıklar ile ilgili konularda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Halen atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesine kaydı ile ilgili tüm faaliyetler işletmenin bizzat kendisi tarafından yapılabilmektedir. Zira bu işlem sırasında kullanılan şifre işletmeye aittir.

3-    Çevre İzinleri ile ilgili işlemlerde ise; 

  1. Yeni Yönetmeliğin yürürlüğünden önce bu izinler Emisyon İzni, Deşarj İzni, Derin Deşarj İzni, Gürültü izni olarak ayrı ayrı verilmekte idi. Yeni yayınlanan yönetmelik ile birlikte bu izinler Birleşik Çevre İzni olarak tek bir izin adı altında toplanmıştır.
  2. Yeni Yönetmeliğin yürürlüğünden önce izin ile ilgili tüm işlemleri işletmeler atıklarda olduğu gibi kendi başlarına yürütebilmektelerdi. Yeni yayınlanan yönetmelikle birlikte bu işlemler yalnızca işletmenin istihdam ettiği Çevre Görevlisi veya Çevre Danışmanı tarafından yapılabilmektedir. Bu işlemler için işletmelerin daha önceden kullandıkları şifreler 01.01.2011 tarihi itibari ile iptal edilmiştir.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler için, Çevre Yönetim Birimi kurma / en az bir Çevre Görevlisi istihdam etme ya da Lisanslı Çevre Danışmanlık Firmalarından çevre yönetim hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.

    01.01.2011 tarihi itibari ile zorunlu hale gelen yönetmelik ile ilgili gerekli uygulamayı başlatmayan işletmelerden EK-1 kapsamına giren tesisler için 8.544,00.-TL,  EK-2 kapsamına giren tesisler için 5.696,00.-TL cezai yaptırım uygulanmaktadır.

    İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler EK1 (Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan) ve EK2 (Çevreye Kirletici Etkisi Olan) listesi olmak üzere 2 gruba ayrılmışlardır.

  • İşletmenin EK1 Listesine girmesi durumunda Çevre Yönetim Birimi kurması (Tam zamanlı 1 Çevre Mühendisi ve 1 Çevre Görevlisinden oluşan) ya da Lisanslı Çevre Danışmanlık Firmalarından 2 tam gün hizmet alması,
  • İşletmenin EK2 Grubuna girmesi durumunda tam zamanlı 1 Çevre Görevlisi istihdam etmesi ya da Lisanslı Çevre Danışmanlık Firmalarından 1 tam gün hizmet alması gerekmektedir.  

-          İşletme EK 1 Listesinde Yer Alan İşletme İse, 1 Çevre Mühendisi, 1 Çevre Görevlisi istihdam etmek zorundadır.

-          İşletme EK 2 Listesinde Yer Alan İşletme İse, 1 Çevre Görevlisi istihdam etmek zorundadır.

-          Aynı Vergi Numarasına Sahip Farklı Adreslerde Faaliyet Gösteren İşletmeler, 1 Çevre Mühendisi, 1 Çevre Görevlisi istihdam etmek zorundadır.

                   İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yer almayan işletmelerin ise yönetmelik kapsamında yer almadıklarını Kapsam Dışı Yazıları ile belgelemeleri gerekmektedir.