MERA GERİ DÖNÜŞÜM


   Çıkarılan son mera kanunu ile meralarda herhangi bir sebeple meydana gelecek bozunmaların ve meraların yok olmasına sebep olacak faktörlerin yok olması için uygulanacak projelere izin verilmeden önce, meraların en azından mevcut durumu ile bırakılarak terkini temin altına almak için alınacak tedbirlerin bir proje tanıtım dosyası halinde " Mera Geri Dönüşüm Projesi " hazırlanması gerekmektedir.

   Mera Geri Dönüşüm Projesi, meralar üzerinde belirli bir zaman dilimi için verilecek izin ve tasarrufların projenin sonlanması ile birlikte meraların ne gibi çalışmalar yapılarak en azından eski halini alabilmesi için yapılacak faaliyet dizesini anlatır. Bu faaliyetler günümüz şartlarında bedeli tespit edilir ve proje sonlanıncaya kadar tespit edilen bu bedel karşılığı teminat olarak yatırılır.

   Hem projenin esasına uygun olması hem de yatırılacak teminatın minimum çıkması için ciddi bir mühendislik çalışması gerekmektedir. Teknik donanıma sahip bir firma olarak yatırımcılara ekonomik ve kabul edilebilir projeler tanzim etmekteyiz.