SU / SULAMA


   - Sulama Şebekeleri Tasarım ve Uygulama

   - Tarla İçi Sulama Sistemleri Proje ve Uygulama

   - İçme Suyu Şebekesi Plan-Proje ve Uygulama

   Su son zamanların ve bundan sonra tüm zamanların yeryüzünde en önemli maddesi olacaktır. Üretim, temizlik, beslenme ve yaşamın her noktasında tüm canlıların vazgeçilmez ve alternatifi bulunmaz maddedir su. Suyu olan ve olmayan tüm ülkeler bu ihtiyacın sürekli giderilmesi amacıyla planlamalar yapmakta, birbirleri ile anlaşmalar düzenlemektedirler.

   Ülkemizde de şimdilik yeter durumda olan su kaynakları, çeşitli bölgelerde mevsimsel yağışların az olduğu, tarımsal sulamanın yoğun olduğu yıllarda lokal olarak ta olsa ihtiyaç bariz olarak ortaya çıkmaktadır.

   Yukarıda anlatıldığı gibi temini çok zor ve çok kullanılan bir kaynak olan suyun tarımsal sulamada kullanımı için mümkün olan en iyi yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda tarımsal üretimde en iyi sonuçların alınabilmesi için de en uygun sulama şeklinin tespiti ve miktarı belirlenmelidir.

   Gerek kaynaktan alınan suyun mansapta dağıtılması, şebeke tesisi; gerekse tarla içi sulama sistemlerinin tesisi ile su zayiatı minimuma indirilerek temin edilmiş olacaktır. Sonuç olarak ta suyun kullanımında uyulması gereken ekonomi ve suyun temin maliyeti düşmüş olacaktır. Bu veriler üreticinin ürününde maliyet düşüşüne sebep olacak, daha fazla kazandıracaktır.

   Cazibeli sistem, pompaj sistem, kapalı basınçlı sistem tüm şebeke yapıları projeleri ve tarla içi sulama projeleri yapılır.