TOPRAK KORUMA


   5403 sayılı yasa ile artık korunma altına alınmış olan toprak herhangi bir amaçla plansız alanlarda kazı, dolgu veya toprağın yapısını, yüzey akış sularının akış yönünü değiştirecek olan oluşum ve imalatlar başlamadan önce izin alınması gerekmektedir. İzin verilecek olan durumlarda ise proje uygulanırken meydana gelecek bozunmalar, değişikliklerin sebep olacağı kayıplar nasıl önlenecek, neler yapılacak, yapılması gerekir gibi soruların yanıtlarının verileceği bir " Toprak Koruma Projesi " hazırlamak zorundadırlar.

   Yatırım aşamasında yaptırmanız gereken Toprak Koruma Projesi, projenin sonlanması, bölgenin terki aşamasında yatırımcının bölgede ne gibi iyileştirmeler yapmak zorunda olduğu, proje başlamadan meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla neler yapması gerektiğinin karar verildiği projedir. Sonuçta yatırımcının uygulayacağı projedir. Yatırımın dışında yatırımcının harcama yapacağı bir kalemdir. Bu üretime etkisi olmayacak harcama kalemi hem ihtiyacı karşılayacak özellikte hem de ekonomik olmalı ki esas proje maliyetleri artmasın.

   Bir çözüm projesi olarak tanzim edilen toprak koruma projesi, maliyet olarak düşük olması için mühendislik tekniklerini üst seviyede kullanmak gerekmektedir. Firma olarak yeter deneyimimizle sizlere ekonomik çözümler üretmekteyiz.