KKYDP


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan, mevcut durumdaki tarım faaliyeti ile uğraşan veya çiftçi olup da yeni yatırım yapacak yatırımların desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır 

Çoğunlukla tarım ürünlerinin işlenmesi, paket ve ambalajlanması amacıyla kullandırılan bu hibeler her yıl belirli dönemler için uygulanmaktadır.

Süt ürünlerini işleme, et ürünlerini işleme gibi diğer tarım ürünlerinin işlenmesi ambalaj ve paketlenmesi yanında küçükbaş hayvancılık işletmeleri ve mandacılık işletmelerinin kurulması amacıyla kullandırılan hibelerdir.

Belirli bir proje bedelinin %50'si olan hibe oranı 2012 yılında, bireysel yatırımcılarda 150.000,00.- TL'lik yatırımın %50'si 75.000,00.- TL; tüzel kişiliklerde ( şirket, kooperatif ) 600.000,00.- TL. lik projenin %50'si 300.000,00.- TL. Şeklinde uygulanmıştır.

2018 KKYDP projeleri internet üzerinden online kayıt ile başvurulmaktadır. Yatırımın fizibilite çalışmaları sonucu elde edilen sonuçlar ışığında Tarım Bakanlığı proje değerlendirmesi yapmaktadır. Uygun harcamaya tabi yatırım tutarı 3.000.000,00.- TL.'ye kadar çıkabilmektedir.

 

Firma olarak düşlediğiniz yatırımların hibe ile daha kolay ve modern teknolojiye sahip olması amacıyla hibe programlarına kabul edilebilir proje tanıtım dosyaları hazırlamaktayız.